Journal via nätet

Sedan april 2017 inför successivt Journal via nätet på några mottagningar inom psykiatrin. Du som är patient på de här mottagningarna och som 18 år eller äldre, kan läsa din journal via säker inloggning med e-legitimation på 1177 Vårdguiden. 

Peter berättar...

Förändring kan ta tid men man får inte ge upp. Det har jag fått se prov på många gånger säger Peter som jobbar inom Rättpsykiatri Vård Stockholm.

Stöd till barn

Vi ger råd och stöd även till våra patienters barn.